EN
Jonas Maes Jewels - Handgemaakte juwelen

Wanneer u informatie verstrekt aan of via de site, stemt u in met het verzamelen, verwerken en bewaren van uw gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.
Jonasmaesjewels verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de vereisten van verordening (EU)2016/679 Van het Europese parlement en de Raad.
Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), EU-VS Privacy in het kader van de huidige binnenlandse wetgeving voor gegevensbescherming.

Categoriën van persoonlijke gegevens die jonasmaesjewels verwerkt zijn:

 • Uw contactgegevens- namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Aankoop Details inclusief de betaalmethode en het transactienummer
 • Geschiedenis van uw bestelling
 • Informatie dat met klantenservice werd uitgewisseld.
 • In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat u ons aanvullende gegevens over uw identiteitskaart moet verstrekken om uw identiteit te kunnen certificeren.
 • jonasmaesjewels verwerkt of slaat geen gegevens op van bankkaarten en/of financiële instrumenten.

Rechtmatigheid van de verwerking:

 • Jonasmaesjewels verwerkt uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw overeenkomst.
 • Jonasmaesjewels verwerkt uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van belasting, financiële- en/of andere nationale wetgeving.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor een correcte uitvoering en levering van uw bestelling.
 • Voor een duidelijek en nauwkeurige communicatie met u over de status van de bestelling.
 • Voor garantie binnen de garantieperiode van de producten
 • Met het oog op klanttevredenheid
 • Voor het doel van de vereisten van de belasting- en boekhoudwetgeving- om onze verkopen te verklaren en vast te stellen.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan jonasmaesjewels aanvullende identificatiegegevens van u verwerken om financiële fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen.

Tijdsperiode waarvoor uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen:
JONASMAESJEWELS bewaart uw persoonlijke gegevens tijdens de productie en levering van de producten evenals de tijdsperiode die is gespecificeerd in het Retourbeleid voor de mogelijke RETOUREN en productgarantie, maar niet langer dan 2 jaar of langer dan het tijdstip van de Levenslange Garantie.

Als we aanvullende gegevens nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, slaan we deze gegevens op totdat de wettelijke verplichting niet langer aanwezig is om deze gegevens te bewaren.
In het geval van het verzamelen van persoonsgegevens voor bepaalde campagnes, lotingen en andere promoties, wordt de verwerkingsperiode in elk geval gespecificeerd en de deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

Potentiële ontvangers van uw persoonlijke gegevens:
JONASMAESJEWELS verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij wettelijk verplicht bestaat om dit te doen of met uitzondering van de hieronder vermelde operationele benodigdheden:
JONASMAESJEWELS geeft uw naam, adres en telefoonnummer door aan het koeriersbedrijf voor de bezorging van uw product. In uitzonderlijke omstandigheden kan JONASMAESJEWELS uw persoonlijke gegevens bij Payment Service Providers bevestigen om financiële fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen.
JONASMAESJEWELS draagt de nodige persoonlijke gegevens over aan financiële dienstverleners en aan belasting- en andere overheidsinstanties wanneer specifieke  wetgeving dit vereist.

Uw rechten als betrokkene – op elk moment waar u recht op heeft:

 • Toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens die JONASMAESJEWELS verwerkt, evenals om een kopie ervan te ontvangen
 • Het wissen van persoonlijke gegevens over uw (het recht op vergetelheid) vragen als u denkt dat dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of verwerkt.
 • Houd er rekening mee dat dit recht niet kan worden uitgeoefend in het geval dat een speciale wet uitdrukkelijk voorziet in het behoud van een vaste termijn.
 • Recht op rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens in gevallen waarin ze niet overeenkomen met de waarheid.
 • Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons eenvoudıg een email sturen met uw verzoek vıa onze contactpagina of een e-mail naar hello@jonasmaesjewels.com. We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.
 • Op elk moment dat u zich zorgen maakt dat uw rechten worden geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals hieronder wordt vermeld.

Onze aanbevelingen aan u met betrekking tot uw bescherming van persoonlijke gegevens:

 • Houd uw wachtwoord veilig en deel het niet met derden.
 • Als u een openbare computer gebruikt (in een bibliotheek of internetcafé), zorg er dan altijd voor dat u zich afmeldt van uw account voordat u de computer uitschakelt.
 • jonasmaesjewels garandeert om geen contact op te nemen met derde partijen anders dan vermeld is in dit privacybeleid.
 • jonasmaesjewels garandeert haar klanten niet te verplichten om hun wachtwoord voor de website te openbaren. Jonasmaesjewels verplicht haar klanten niet om gegevens van hun bankrekeningen of andere financiële instrumenten openbaar te maken. Een dergelijk verzoek per telefoon, chat of e-mail moet worden genegeerd.
  Als iemand een dergelijk verzoek aan u heeft verricht, neem dan onmiddellijk contact op met Jonasmaesjewels.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
Jonasmaesjewels garandeert dat alle administratieve, technische en fysieke maatregelen aangeschaft zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, openbaarmaking en/of gebruik.
Jonasmaesjewels heeft zijn eigen interne ethische regels voor de verwerking van persoonlijke gegevens vastgesteld.
Wij beveiligen onze website en andere systemen door het gebruik van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks de regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle bedreigingen niet mogelijk.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
Alle rechtspersonen binnen jonasmaesjewels opereren als gezamenlijke controleurs in de zin van GDPR – (EU) 2016/679 – Art. 26.
Alle rechtspersonen binnen jonasmaesjewels verwerken persoonsgegevens van onze klanten volgens een speciaal ondertekende overeenkomst tussen ons. We verzamelen dezelfde categorieën persoonlijke gegevens van onze klanten, we verwerken ze alleen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd, Groepsmaatschappijen hebben dezelfde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke  informatie te beschermen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bedrijfsnaam of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.